Kalite Belgelerimiz

RoHS Markalaması: (Restriction of Use of Hazardous Materials)

Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması anlamına gelen direktifin adıdır. RoHS Direktifi, elektrik ve elektronik ekipmanlarda kullanılan zararlı maddelerin kısıtlanması içeren uyum zorunluluğu olan bir uygulamadır.

AB ve Türkiye’de elektronik cihaz üretimlerinde çevre ve insan sağlığını korumak amacı ile zararlı maddelerin kullanımı kısıtlanmış olup, kısıtlama dışına ancak eski ürünlerin tamiri sebebi ile müsade edilmiştir.

01/02/2006 tarihinden itibaren ROHS Direktifi (2002/95/EC) (Restriction of Hazardous Substances) tehlikeli maddelerin kısıtlanması direktifi yürürlüğe girmiştir. Direktifin amacı elektrikli ve elektronik ekipmanlarda kullanılan 6 maddenin kullanımını kısıtlamaktır. Yasaklanmış olan bu maddeler şunlardır:Cd Cadmium, Hg Cıva, Cr (VI)-Hexavalent Chromium, PBB-Polybrominated Biphenl, PBDE-Polybrominated Diphenly Ether, Pb-Kurşun. Bu direktif ile Avrupa Birliğine ihracat yapan firmaların üretimlerinin ROHS uyumlu olması gerekmektedir.