Kalite Belgelerimiz

LVD Testi

1973 yılında kabul edilen Alçak Gerilim Kararnamesi(Low Voltage Directive-LVD) bu yolda atılan önemli bir adım olmuştur.

1990 ve sonrasında CE İşareti, AB pazarı içinde serbest dolaşım için şart koşulmuştur.

CE, üretilen ürünün AB ortak pazarına uygunluğunun belgelendirilmesidir. CE taşıyan bir ürün AB pazarında serbest dolaşım hakkına da sahip olur. Ürünü CE'ye taşıyan ise standartlarca desteklenen yeni yaklaşım kararnameleridir. Yayınlanmış olan bu standartlar ile can güvenliğinin sağlanması için gerekli asgari şartlar tanımlanmıştır.

Bu şartları taşımayan bir ürüne CE işaretinin vurulması yasaktır. Uygunsuz bir ürüne CE işareti vurmanın yaptırımı ürünün piyasadan toplatılmasına kadar varabilmektedir.

Özellikle AB'ye uyum sürecinin hızlandığı bu dönemde ülkemizdeki, standartlaşma çalışmaları da hız kazanmiştır. Bu nedenle makina ve beyazeşya üretimi gerçekleştiren firmalarımız LVD testleri konusunda bilinçlenmişlerdir.

Firmalarımız ürünlerinin güvenli olduğunu yaptırdıkları testlerle teyid etmeden piyasaya sürmemektedirler.