Kalite Belgelerimiz

EMC Testi

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi işleyişi diğer cihazları bozabilecek veya diğer cihazlardan etkilenip bozulabilecek bütün elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanacak temel gerekleri belirlemektedir.

Temel gerekler, cihazın yarattığı azami elektromanyetik bozucu etkilerin aşağıdaki cihazların kullanımını engelleyemeyeceğini belirlemektedir:ulusal radyo ve televizyon alıcıları,sanayi üretim ekipmanı, mobil radyo donanımı,mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı,tıbbi ve bilimsel aletler,bilgi teknolojisi donanımı,ev aletleri ve elektronik ev eşyaları,hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları,elektronik eğitim araçları,telekomünikasyon ağları ve ekipmanları,radyo ve televizyon yayını vericileri,lambalar ve floresan lambalar ve diğer araçlar olağan elektromanyetik ortamlarda yeterli elektromanyetik bağışıklığa sahip olabilecek bir şekilde yapılmalıdırlar.

İmalatçılar EMC testleri yoluyla ürünlerinin uygunluğunu kanıtlamak zorunluluğundadırlar.EMC Direktifi elektrikli ve elektronik cihazlarla elektrikli ve elektronik bileşenlerden oluşan tesisatları kapsar. Ancak, sadece ilgili ürünün cihaz kavramının bu tanımına girmesiyle EMC Direktifi uygulanmaz. Aktif veya pasif olarak bozucu etki dolayısıyla belli bir sorumluluk mevcut olmalıdır.

Bir cihazın sadece emisyona sebep olması ve bundan bozulmaması mümkün bulunmaktadır. Emisyona sebep olmayan, fakat buna maruz kalan cihazlarda olduğu gibi bunun tersi de görülebilir.Bu cihazlar için emisyon veya bağışıklık standartlarının uygulanması yeterli olacaktır.Direktif bağlamındaki cihazlarla, bozucu tesire yol açmayan ve bu tip tesirlerden etkilenmeyen cihazları ayırt etmek imalatçıların sorumluluğunda olan bir konudur.